Wijziging invulling zaal- en velddiensten per 1 januari 2019

Wijziging invulling van zaal- en velddiensten, per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 dient ieder thuisspelend team, voor de eigen wedstrijd, zelf de zaal- of velddiensttaken te verzorgen.

Ieder team dient dit dus zelf te regelen. Dat mogen mensen van het team zijn, maar ook personen van buiten de vereniging of een vader, moeder, vriend of vriendin.
Deze taken zullen dus vanaf deze datum niet meer op individueel niveau ingedeeld en gepubliceerd worden op de website.

Uit de ervaring van de afgelopen seizoenen is gebleken dat er teveel gaten vielen in het verzorgen van deze taken, bij het systeem van toewijzen van de taken aan individuen en teams.
Door een dienst altijd bij het thuisspelende team neer te leggen, is het kristalhelder wie er verantwoordelijk is voor een dienst. Uitvoering van de dienst ligt bij het thuisspelende team, welke tijdig personen dient aan te wijzen die de diverse taken op zich zullen nemen.

Voor de taken van een zaaldienst: klik op http://www.dts48.nl/d-t-s48/instructie-zaaldiensten/.
Voor de taken van een velddienst: klik op http://www.dts48.nl/d-t-s48/instructie-velddiensten/.
Wij vertrouwen erop hiermee een heldere richtlijn neer te zetten. Met jullie medewerking is een goede bezetting van de diensten prima mogelijk en daarmee een vlot verloop van de wedstrijden.
Bedankt voor jullie hulp in deze!
Bestuur DTS’48