Ga naar de inhoud

Onze teams en regels

Meer weten over de teams en de regels?

GeDragsregels

Gedragsregels voor trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers.

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag.
We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft DTS’48 gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de handbal bond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Veilige omgeving

Begeleider zorgt voor veilige omgeving & sfeer. (machts)misbruik of seksuele intimidatie wordt door ons niet getolereerd en is strafbaar.

RESPECT

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter. Fysiek en mentaal respecteren wij elkaar.

REGELS

We houden ons aan de regels die gelden op de vereniging en tijdens het spel. Deze regels zijn opgenomen in het Tuchtregelement van de handbalbond.

Beloning

Een (financiele) beloning is nooit nodig voor onze vrijwilligers. Wij zijn blij met de inzet van al onze vrijwilligers en dit doen zij vanuit hun passie voor onze vereniging.