Notulen jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering 5 september 2018


Notulen Jaarvergadering DTS’48, 2017-2018

Datum  : 5 september 2018

Locatie  : Kantine Woudlust _______________________________________________________________________________________

Aanwezig: Laurien van Straalen, Amber van Straalen, Tessa Vriend, Michele de Wit, Shanien de Wit, Annemiek van Diepen, Ron Doffer, Anne van Kampen, Djaëlla Hooiveld, Kelly Bot, Meryam Boufouchk, Marrit Dijkstra, Tanja Doodeman, Suzan Wijnker, Conny Ebbelaar, Danielle Veenings, Mariëtte Manshanden, Anniek Manshanden, Tanja Koster, Paul Beemster, Antoinette Bot, Martijn Koekkoek en Rober Heilig.
Afwezig met kennisgeving: Laura Beemster, Madelon van Diepen, Marly Schouten, Marike Zilver, Karlijn van Bokhorst. Mirjam van Diepen, Noortje van Straalen, Linda Caspers, Daphne Doffer en Meinte Boersma.

Voorzitter Paul Beemster opent de vergadering.
Paul meld dat een mooi positief financieel resultaat geboekt is. Daarnaast somt hij een aantal zaken van het afgelopen jaar op, zoals het geslaagde jubileumfeest, de kampioenschappen van de C1 en de D1. Maar ook het nieuwe scorebord, een nieuwe coach voor dames 1.

1. Notulen jaarvergadering 2016/2017

De notulen van 2016 en 2017 zijn goedgekeurd. Er waren geen op- of aanmerkingen.

Actie: Plaatsen van de notulen op het drop down menu zodat deze makkelijk terug te vinden zijn. Dat geldt eveneens voor de informatie voor reserve leden. Rober zal dit opvolgen.

 

2. Ingekomen stukken

Geen.

 

3. Financieel jaarverslag/ Begroting seizoen 2017/2018

Paul presenteert het financieel jaaroverzicht. Cijfers zijn prima; een positief resultaat en een goede reserve.

Hij licht enkele zaken toe, zoals dat de trainer dit jaar weer betaald was, een wijziging t.o.v. het jaar ervoor. We hebben iets meer betaald aan abonnementen, zoals Sportlink. De huur valt lager uit; dit komt door hoe de betalingstermijnen vallen. Vorig jaar drie delen betaald en nu slechts eentje. De kosten voor de rommelmarkt vielen hoog uit, met  name voor het wegbrengen van het afval. Voor enkele personen is de contributie al eerder ontvangen en bij de Club van 48 betalen enkele leden meer dan de verwachte 48 euro.

 

In de begroting is meer opgenomen voor een vergoeding voor een betaalde jeugdtrainer/coördinator.  We moeten kijken naar een vervolg op de rommelmarkt. De loterij loopt heel goed maar de netto opbrengst van de rommelmarkt, afgewogen tegen de inzet en tijd die er aan besteed word, is matig.
Marrit stelt voor eventueel het vriendentoernooi te koppelen aan de loterij.

Totale positieve resultaat is 2800 euro.

4. Contributie seizoen 2017/2018

Paul stelt voor de contributie niet te verhogen. De contributie voor seizoen 2018-2019 is dan:

 

 

5. Verslag kascontrole 

Het verslag:
Op zondag 2 september 2018 hebben Mirjam Kok - van Diepen en Noortje van Straalen de kascontrole uitgevoerd bij Linda Caspers thuis. Paul Beemster, de penningmeester was ook aanwezig.

 

Wij hebben alle financiële stukken bekeken zoals de balans, de winst en verliesrekening, de bankafschriften en de facturen. Alle stukken waren netjes gearchiveerd en gaven een goed en betrouwbaar beeld van het handelen van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging. Ook hebben wij de balans van vorig jaar vergeleken met die van dit jaar en alle grote verschillen waren te verklaren. Wij hebben dan ook geen op of aanmerkingen.

Wij willen Linda bedanken voor de gastvrijheid en het uitstekend en uitermate netjes verzorgen van de boekhouding van de vereniging. Complimenten van Paul aan Linda!

 

Kascontrole volgend jaar : Mirjam van Diepen en Danielle Veenings.

 

6. Verslag TC

Wij van de TC, Karlijn, Martijn en Marike, hebben een bijzonder jaar achter de rug. Martijn zit in de TC als aanspreekpunt vanuit het bestuur. Karlijn wil het wat rustiger aan doen i.v.m. een studie en Marike zou stoppen om in de sponsorcommissie te stappen. Maar aangezien we geen aanmeldingen hebben ontvangen om de TC te versterken, is Marike gebleven en heeft Karlijn meer moeten doen als dat ze van te voren heeft aangegeven.

We begonnen het seizoen met 5 senioren teams, 1 recreanten, C1, D1, 2 E-teams en 5 F-teams.

Jop en Hetty als trainersduo aan het roer, Piet de Boer voor de andere senioren teams en Wim, Laura, Evelien en Marike voor de jeugd. En voor alle teams coaches. Al snel beek dat we iets over het hoofd hadden gezien, waardoor de D1 eigenlijk door moest naar de C-jeugd. Met wat kunst en vliegwerk hebben we daar een oplossing voor  gevonden en is onze D1 kampioen geworden in hun poule. Super knap natuurlijk! Ook de C1 wist het kampioenschap weer in de wacht te slepen. Ook een geweldige prestatie!
De overige teams hebben allemaal mooi handbal laten zien. De ene keer ging het wat beter als de andere keer. Ook was er een aantal lang geblesseerden, wat toch wel van invloed was op het spel bij sommige teams. Chantal, de keeper van de C1 bijvoorbeeld, is al vanaf de zaalcompetitie uit de roulatie waardoor Femke (en soms Yanthe) op doel moesten staan. Maar ook Laura en Lisanne uit het eerst waren lang geblesseerd, waardoor Anniek en Djaella bij het eerste moesten invallen en daardoor het tweede vaak met weinig speelsters naar een wedstijd moesten. Ook Leonie die met krukken van de wintersport terug kwam, ligt er al een hele tijd uit.

We moesten ook afscheid nemen van Wim, die de coaching en trainen van de E1 voor zijn rekening nam. Gelukkig was daar Evelien die de training en coaching van de E1 overnam en Laura die de training van de D1 ging doen. Bij de F-jeugd werden we midden in het seizoen verrast door een aantal afmeldingen, waardoor er teams met te weinig speelsters kwamen. Hierdoor waren we genoodzaakt wat in de teamindeling te schuiven. Gelukkig waren er ook nieuwe aanmeldingen, waardoor we uiteindelijk met 5 F-teams in de competitie uitkwamen. Dat is fantastisch natuurlijk!

Jeroen kwam er bij als trainer van de F-jeugd, daar zijn we erg blij mee. We hebben het allemaal zo goed mogelijk geprobeerd op te lossen, maar konden toch niet iedereen tevreden houden. Als vrijwilliger gaat dat je aan het hart en zouden we heel graag hulp ontvangen i.p.v. commentaar.

Ons senioren 5 team heeft per de kerstvakantie besloten om niet meer door te spelen. Dit leverde alleen een boete bij de bond op. Jammer genoeg stopte ook dames 4 aan het eind van het seizoen.

Dit betekent dat we komend seizoen met de volgende teams de competitie in gaan: 3 senioren teams, A1, C1, D1, E1, E2 (doordat Tim en Tim toch besloten hebben om naar een jongens team bij Hauwert te gaan is de E3 vervallen) en 4 F-teams.

De hoofdtrainer voor de senioren is Meinte Boersma, voor de jeugd hebben we Laura, Jeroen, Evelien en Marike. We hopen dat we er nog een trainer bij kunnen vinden, de belasting is voor sommigen vrij hoog. We hopen voor aanvang van de nieuwe competitie voor alle teams een coach te hebben gevonden.

 

7. Verslag diverse commissies en activiteiten

 

Vogelslingeractie
Op 13 januari 2018 is de jaarlijkse vogelslingeractie gehouden. Deze is georganiseerd door de commissie bestaande uit: Marleen Koomen, Shanien de Wit, Suzan Boon, Amber van Straalen.
Zij hebben een verdeling gemaakt, zodat de jeugd langs de deuren konden gaan in Westwoud en Hoogkarspel. De seniorleden hebben zelf voor de verkoop gezorgd.
Dit jaar is weer meer verkocht, dit kwam ook door het aantal vogelslingers per senioren lid,  11 vogelslingers i.p.v. 10. Volgende keer is dat weer 10 slingers. De vraag is of we de actie rond kerstmis gaan organiseren?

De opbrengst was € 1.712,75.

 

Er volgt een discussie over de datum van de actie. Voorstel is dit eind november te doen, voor de feestdagen.

Ook wordt opgemerkt dat het veel slingers zijn als er meerdere seniorenleden in het gezin zitten.

 

Website/ Facebook

De personen achter de Website waren dit jaar Ron Doffer, Mirjam van Diepen, Heleen Korver en Rober Heilig, ondersteunt door Dennis van ITWFO. Met behulp van Heleen Korver en Ron Doffer is de website weer wat meer up to date gemaakt.
Website: Op de homepage mag je naar de knop "Programma" en vervolgens op "THUIS" om te kijken of je fluiten moet of zaal- of velddienst hebt.
De eerste scheidsrechter staat in de kolom "Scheidsrechter", de 1e en evt. 2e scheidsrechter en zaal-/veldiensten staan in de kolom "Scheidsrechter - zaal/velddienst".
Als je bovenin naar "Teams" gaat en dan naar je eigen team kan je het programma (3 weken vooruit), uitslagen en standen van jouw team zien.
Handbal.nl app: Daar kun het programma voor de rest van het zaalseizoen vinden. En ook of je scheidsrechter of zaal-/velddienst (staat dan als tijdwaarnemer of wedstrijdsecretariaat) bent.

De wedstrijd informatie op de website is gekoppeld aan de informatie van het NHV, wat dus ook in Sportlink te zien is. Hierdoor is de informatie op de website altijd up to date en behoeft dat geen handmatige bewerking meer. Bij het informeren van de leden is de informatie op de website leidend, samen met de e-mails  die direct naar leden verstuurd worden.

Wij zijn dit jaar wat actiever  op Facebook geworden. Dit om wat meer binding binnen de club te geven en tegelijkertijd wat meer uitstraling naar eenieder die onze club een warm hart toedraagt.

 

Verslag sponsorcommissie

De sponsorcommissie lag door omstandigheden een beetje op een oor. Maar gelukkig zijn de rekeningen evengoed verstuurd.
Eigenlijk bestaat de sponsorcommissie nu uit Dirk van Kampen en Marike Zilver, het zou mooi zijn als ook hier wat aanvulling bij komt.

De bordsponsors die al jaren onze vereniging steunen zijn:

 • Bart Visser transport en Grondverzet
 • GP Groot
 • Balk autobedrijf
 • Juwelier de Vries
 • Schildersbedrijf ter Veldt
 • Van der Kroon

Onder ons nieuwe scorebord hadden we een mooie plek van een nieuwe bordsponsor. Deze hebben we gevonden in JOZ; het bord hangt er inmiddels.

Onze shirtsponsors zijn:

 • CIS
 • HO Schouten
 • CG selecties
 • Travel Club Annemarie Wiering
 • Ingrid’s Hairstyling

Ook hier mogen we een bedrijf aan toevoegen en dat is Bella Vita uit Enkhuizen. Gwyneth en Rick hebben het team van hun dochters in het nieuw gestoken. Op de dorpsveiling Westwoud hadden we een mooi koopje, een brunch tussen de tulpen bij de gebroeders Visser!

In 2018 hebben we ook de balsponsoring weer nieuw leven ingeblazen.  TUI Chantal Aker,  Marloes Thuiskapper, CIS, Ton Brandsen Tegelwerken en Celmar fietsen hebben hieraan meegewerkt.

Voor het feestweekend van de vereniging was er een Jubileumcommissie. Zij hebben ook het één en ander aan sponsoring binnen weten te halen voor dat weekend. Dat waren:

 • Bella vita,
 • ’t Keetje,
 • Travel Club Annemarie Wiering,
 • Jumbo en
 • AH
 • HO Schouten

Zoals jullie horen komen sommige bedrijven meerdere keren terug in ons stukje. Wij zijn echt super blij met hun gulle hand. We hopen als vereniging meer van dit soort bedrijven te vinden, zodat we met elkaar een mooie toekomst tegemoet gaan. Ben je zo’n bedrijf of heb je tips, horen wij dit graag.

Verslag toernooicommissie

Frieda, Meryam en Marrit zijn op de jaarvergadering aanwezig en doen zelf verslag.

Het kersttoernooi kende een goede opkomst en was een zeer  leuk toernooi voor de schooljeugd. Per kind werd 1,50 euro gevraagd en dat leverde geen probleem op.

Het vriendentoernooi was zeer geslaagd. Eventueel kan dit verplaatst worden naar de tweede Pinksterdag nu de rommelmarkt waarschijnlijk niet meer georganiseerd word. In totaal waren er acht teams, die ieder 1 euro inschrijfgeld betaalden. Het was prachtig eer met een mooie opbrengst. Gevraagd wordt of de verdeling van de opbrengst achteraf geregeld is; er was een goede  opkomst en verwacht was dat wij als club daar het merendeel van over zouden houden. Paul geeft aan dat het vooraf geregeld was en dat we er een mooi bedrag aan hebben over gehouden.

 

Verslag rommelmarkt 

De opbrengst van de rommelmarkt was € 6.604, waarvan het meeste van de loterij kwam. Het was een zeer positieve dag met mooi weer en er waren veel leden om te helpen. Vanwege de kosten van afval viel de netto opbrengst van de rommelmarkt wat tegen.

Verslag Snekplek

Tijdens het jaarlijkse mixtoernooi van Woudia, DTS ’48 had deze dag gewoon competitie, stonden wij weer met de DTS Snekplek, om iedereen van eten te voorzien.

Dit jaar voor de 10e keer!

Met ons vertrouwde assortiment, maar met als nieuwkomer het broodje beenham. Wat velen zich goed lieten smaken. We hadden een ontzettend enthousiast en leuk team en hebben zelf ook een erg leuke en gelukkig drukke dag gehad.

Dat kwam natuurlijk ook door het mooie weer die dag. Iedereen bleef lekker lang op het sportcomplex en jong en oud vermaakte zich prima!

Wij hebben deze dag €1.027,33 verdiend voor de kas van DTS ’48 en daar zijn wij ontzettend blij mee.

Vanwege ons 10-jarig jubileum hebben we na een korte evaluatie nog even bij Monique thuis gezellig gezeten.

 

8. Samenstelling bestuur 2017-2018

Paul Beemster   voorzitter/penningmeester
Rober Heilig secretaris
Antoinette Bot lid
Martijn Koekkoek Lid

 

 

 

Er zijn geen aftredende bestuursleden.|
We zijn nog zoekende naar nieuwe bestuursleden/versterking! We zoeken nog een vijfde/zesde lid.

Bij de aanmelding van een nieuw lid moet je ook een vrijwilligerstaak kiezen. Het vinkje staat waarschijnlijk standaard aan bij Bestuursfunctie. Rober zal dit opvolgen. Wel kan er uit dit overzicht geput worden voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

Linda blijft penningmeester op de achtergrond en Tessa blijft ledenadministratie op achtergrond. Heleen gaat door als wedstrijdsecretaris. Waarvoor dank!

9. Aftredende vrijwilligers

Paul noemt de namen van vrijwilligers die stoppen met een rol binnen de vereniging en bedankt hen voor hun inzet. Dit zijn:

 

Wie: Stopt met:
Gerda van Straalen Rommelmarkt
Anja Doffer Rommelmarkt
Rene Sietses Rommelmarkt
Jeannette Braas Rommelmarkt
Mirjam van de Berg Kantine dienst dames recreanten
Denise Sijm Scheidsrechter
Babette van Diepen Scheidsrechter
Mirjam van Diepen Scheidsrechter en Website
Mandy de Boer Scheidsrechter
Thirsa Martinali Scheidsrechter
Imke Klein-Swormink Scheidsrechter
Anouk Groot Scheidsrechter
Annemarie Wiering Coach  C1
Marlene Laan Coach C1
Piet de Boer Trainer dames 3, 4 en 5
Ron Doffer Website
   
   

 

 

Een speciaal  bedankje gaat uit naar Ron Doffer vanwege zijn inzet op diverse gebieden binnen de club en de laatste jaren het clubblad en de website.

 

10. Vrijwilligers gezocht

Verschillende commissies hebben versterking nodig. We gaan mensen hiervoor persoonlijk benaderen.

 

Anne  van Kampen biedt spontaan aan om deel uit te gaan maken van de sponsor commissie. Fantastisch!

 

11. Rondvraag

 

Conny Ebbelaar spreekt als  ouder namens de A1. Er zijn nu zes enthousiaste meiden en die zoeken dringend

nog enkele meiden erbij. De speelsters van de A1 hebben een schema gemaakt om zelf vriendinnen te

vragen om mee te spelen. Ook hebben ze een flyer gemaakt die rond gaat. Het bestuur heeft al rondgevraagd

bij andere verenigingen of die nog speelsters  hebben en ze vragen dat nog bij een paar andere

verenigingen. Gevraagd wordt of meiden die meedoen verzekerd zijn? Martijn geeft aan van niet. Kunnen

die meiden dan eventueel twee maanden lid worden? Tessa kijkt dit na bij de bond. Gevraagd wordt aan de

A1 om het schema en de namen door te geven aan het bestuur.

 

Djaëlla Hooiveld geeft aan dat sommigen geen bal hebben of een te kleine bal. Martijn geeft aan dat ballen

besteld zijn, maar dat er leveringsproblemen zijn. Marrit maakt een overzicht en stuurt dat naar Martijn.

 

Anne  van Kampen vraagt  of het bestuur nog andere plannen heeft, iets van dug outs? Paul antwoord dat we daar inderdaad mee bezig zijn.  Te checken of de gemeente daar een bijdrage voor heeft.

 

Antoinette Bot vraagt of de F-jeugd gefloten kan worden door ouders i.p.v. scheidsrechters. Paul heeft ze gevraagd en er zijn er een paar die wilden.

 

 

Paul Beemster sluit de vergadering.