Sponsors

Door middel van sponsoring wil DTS’48 financiële middelen werven die kunnen worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging. Met deze financiële middelen is het voor de vereniging mogelijk om de uitstraling en imago van DTS’48 te optimaliseren. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om structurele verbeteringen door te voeren aan onder andere onze buitenaccommodatie, wedstrijdkleding, het organiseren van toernooien en jeugddagen en het verbeteren van materialen en trainingsmogelijkheden.

Daar DTS’48 een kleine vereniging is zijn wij blij met alle vormen van sponsoring, van klein tot groot en van eenmalig tot bijvoorbeeld drie jaar. DTS’48 heeft haar eigen sponsorplan In dit sponsorplan vindt u alle actuele bedragen voor verschillende vormen van sponsoring binnen de vereniging. Heeft u interesse in het sponsoren van DTS’48 neem dan contact op met de sponsorcommissie: sponsors@dts48.nl