Reserveleden DTS ‘48

In de Jaarvergaderingen van de afgelopen jaren is al een paar keer gevraagd of het bestuur de mogelijkheid wilde openstellen voor reserveleden. Dat betreft dan personen die niet wekelijks beschikbaar zijn vanwege werk op zondag of anderszins maar wel zo af en toe. Op die momenten willen ze graag meespelen. Er zou een aangepast contributiebedrag moeten gelden, want het is een drempel om lid te blijven, de volledige contributie te betalen en maar heel beperkt kunnen spelen.

We hebben dit in de laatste bestuursvergadering besproken. Voors en tegens zijn tegen elkaar afgewogen en het bestuur is tot het besluit gekomen om de vereniging open te stellen voor reserveleden. Wel stellen we hieraan een aantal voorwaarden om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de regeling. Die voorwaarden zijn:

 

  • Het kandidaat-reservelid geeft de redenen aan waarom zij niet een fulltime lidmaatschap kan aangaan. Het bestuur beoordeelt die redenen en neemt een besluit
  • De contributie voor een reservelid bedraagt 48 Euro per jaar
  • Het reservelid speelt maximaal 8x per jaar
  • Het bestuur stelt een proefperiode van twee seizoenen in. Als blijkt dat de regeling negatief uitvalt voor de vereniging, als het bestuur vindt dat er misbruik gemaakt wordt, trekt het bestuur de regeling in

Reserveleden kunnen zich vanaf nu aanmelden bij het bestuur: voorzitter@dts48.nl of secretaris@dts48.nl