Nieuw bestuur!

Het is officieel, het nieuwe bestuur van handbalvereniging D.T.S.’48 is een feit!

Gisteravond, woensdag 6-9-2017, vond de jaarvergadering plaats. Tijdens deze jaarvergadering hebben Linda Caspers (links op de foto) en Tessa Vriend (rechts op de foto) afstand gedaan van hun bestuurstaken.

Vervolgens werd er gestemd over het nieuwe bestuur. Het was het unaniem. Alle 23 aanwezigen hebben voor de aanstelling van Rober Heilig (secretaris) en Martijn Koekkoek (algemeen bestuurslid) gestemd.

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes:)!

Samenstelling van het nieuwe bestuur:

Voorzitter/Penningmeester: Paul Beemster (rechts op de foto)
Secretaris: Rober Heilig (links op de foto)
Algemeen bestuurslid: Antoinette Bot (vooraan in het midden op de foto)
Algemeen bestuurslid: Martijn Koekkoek (achteraan in het midden op de foto)

Verder willen we alle aanwezigen bedanken voor hun komst. Zodra de notulen gereed zijn, zullen deze gepubliceerd worden op de website.