Jaar vergadering DTS’48 2018

Hallo,

Het is nog hartje zomer, maar de voorbereiding voor het nieuwe seizoen is al in volle gang!

We starten het handbal seizoen op 5 september met de jaarvergadering.

Deze vind plaats:

Woensdagavond 5 september

Kantine Woudlust

Om 20:00 ‘s avonds

Kom en laat je informeren over het reilen en zeilen van onze club. Maar

pak ook die kans om mee te denken en mee te praten!

Bijgesloten de agenda voor deze avond.

Dus zet ‘m op je kalender en tot 5 september!

Groeten,

Het bestuur van DTS’48

Agenda;

 1. Notulen jaarvergadering 2016-2017
 2. Ingekomen stukken
 3. Financieel jaarverslag / Begroting seizoen 2017-2018
 4. Contributie seizoen 2017-2018
 5. Verslag kascontrole
 6. Verslag TC
 7. Verslag diverse commissies en activiteiten
 8. Samenstelling bestuur 2017-2018:
  • Paul Beemster voorzitter/penningmeester
  • Rober Heilig secretaris
  • Antoinette Bot lid
  • Martijn Koekkoek lid
 9. Aftredende vrijwilligers
 10. Vrijwilligers gezocht
 11. Rondvraag