GEZOCHT: versterking voor rommelmarktcommissie, toernooicommissie en activiteitencommissie!

Voor volgend seizoen zijn we nog steeds op zoek naar versterking voor verschillende commissies.
 
Vanmorgen vond de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Een groot succes en onmisbaar voor de vereniging! De rommelmarkt is er niet zomaar, de commissie is hiervoor hard aan het regelen geweest om dit weer voor elkaar te krijgen. Wil je hier je steentje aan bijdragen? Heel graag! We zoeken in ieder geval nog twee personen voor deze commissie.
 
Over twee weken vindt het jaarlijkse mixtoernooi plaats. Dit moet natuurlijk ook worden georganiseerd. De toernooicommissie houdt zich hiermee bezig, net als met de organisatie voor schooltoernooien en het vriendentoernooi. Drie van de vier dames zullen deze commissie gaan verlaten en willen komend seizoen graag nieuwe mensen inwerken. Iets voor jou?
 
Dan nog de activiteitencommissie. Bestond dit jaar uit maar liefs één persoon. Weet je nog de vogelslingeractie? Deze is door deze ‘commissie’ georganiseerd. Maar ook andere activiteiten horen hierbij, bijvoorbeeld leuke activiteiten voor de jeugd, voor teambuilding en wellicht heb je zelf nog leuke ideeën? Er is veel mogelijk! Graag horen we het als jij je hiervoor in wil zetten!
 
Wil je je aanmelden? Misschien wel samen met een vriendin/teamgenoot? Of heb je vragen? Mail dan naar secretaris@dts48.nl. We hopen natuurlijk op vele reacties, vele handen maken licht werk!