Regels gebruik sporthal De Sluis

Beste leden,

Van de gemeente Drechterland ontvingen wij onlangs een schrijven met daarin voorwaarden en regels voor het gebruik van de sporthal De Sluis en van het sportcafé. Een aantal van die punten geldt voor ons allemaal. Willen jullie die regels in acht nemen?

  • Het betreden van de speelvloer met schoeisel waarmee over straat is gelopen, is in verband met de hygiëne niet toegestaan.  Iedereen op de sportvloer is verplicht gebruik te maken van sportschoenen die geen sporen op de vloer achterlaten. Zwarte zolen zijn absoluut verboden evenals het gebruik van anti-slipmiddelen (zogenaamde harsbolletjes).
  • Na het gebruik moeten de zaal en bijbehorende ruimten schoon achtergelaten worden, dus papier en ander afval verwijderen.
  • Na het gebruik moeten alle hulpmiddelen, zoals doelen, banken, trainingsmaterialen, behoorlijk opgeborgen worden op en in de daarvoor bestemde plaatsen en kasten.
  • Wees voorzichtig met het openen en/of sluiten van de vouwwand. Volg de instructies nauwkeurig op.
  • De gebruiker is aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolgen van het gebruik. Wees dus voorzichtig met het plaatsen en opnemen van doelen en andere middelen.
  • Tijdens het gebruik van de hal kunnen de kleedkamers afgesloten worden. Vraag de sleutel aan de beheerder. Daarbij wordt om een borg gevraagd. Lever direct na gebruik de sleutel weer in. Je krijgt dan de borg terug.
  • Het is in alle ruimten en ook in de kantine verboden te roken.
  • Plaats in het sportcafé jassen en tassen in de garderobe. Plaats geen tassen op tafel.
  • Laat de kleedkamers en de doucheruimten netjes achter. Haal even een wisser over de vloer als je de kleedkamer verlaat.
  • In het sportcafé is het verboden om zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen.

Het bestuur doet een beroep op jullie om je aan bovengenoemde regels te houden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van DTS ‘48