Instructie velddiensten

Taken van de velddienst: wat te doen bij velddiensten
· De sleutel en de tablet (voor het invullen van de digitale formulieren) halen bij de familie Van Diepen aan de Dr. Nuijensstraat 20 B, als er geen voetbal is.  Anders kun je de sleutel ook vragen aan de kantine medewerker.
· Met de sleutel de kleedkamer openen als er nog geen voetbal is.
· De bediening van het nieuwe scorerebord ligt in het kopieerhok op Woudlust. De middelste deur gezien van de bar.
. Instructie hoe het nieuwe scorebord te bedienen staat hieronder.
· Kijken of het veld schoon is en anders even opruimen als er wat op ligt.
· De gasten begroeten en melden dat ze in de laatste kleedkamer mogen aan de rechterkant.
Dit geldt voor alle gasten, anders gaan ze in de voetbalkleedkamers zitten.

· Vragen wat de teams willen drinken en ook de scheidsrechter niet vergeten.
. De jeugd wil veelal limonade, senioren thee. Geef dit tijdig aan bij de mensen achter de bar in de kantine! Hangt ook af van het weer uiteraard.
. Drinken 5 minuten voor de rust in de kleedkamer zetten. De jongste jeugdteams blijven nog wel eens op het veld in de rust (wederom        weersafhankelijk). Dan het drinken naar het veld brengen.
· Als je velddienst afgelopen is, dan geef je de sleutel aan de volgende van de velddienst.
·  Degene die als laatste velddienst heeft, doet het onderstaande:
· Als je als laatste staat; MAG JE DE NETTEN LATEN HANGEN!!! Dan moet er de volgende dag weer gehandbald worden en hoeven ze er niet af.
· Sluit de kleedkamers als iedereen van de voetbal al weg is, anders hoeft het niet.
· Zorg dat het ballenhok weer gesloten is, en geef de sleutels en de tablet weer af bij de familie Van Diepen aan de Dr. Nuijensstraat 20 B.

Bedankt voor je inzet!!!

 

FUNCTIES VAN HET SCOREBORD
Hieronder staat een afbeelding van het bedieningspaneel.

l. Speeltijd op startwaarde stellen
2. Instellen weergaven tijd en score
3. Score op O stellen
4. Instellingen wijzigen
5. Kleur score thuis aanpassen
6. Kleur tijd aanpassen
7. Kleur score gasten aanpassen
8. Score thuis met l verhogen
9. Score thuis met l verlagen
10. Score gasten met l verhogen
ll. Score gasten met l verlagen
12. Speeltijd met l minuut verlagen
13. Speeltijd met 5 minuut verlagen
14. Instellen optellen of aftellen wedstrijdtijd
15. Starten / stoppen van tijd
16. Schakelen tussen functie werkelijke tijd (optie) of scorebord
17. Hoorn signaal (optioneel)