Erelid

Mart Sijm

Oprichtster van DTS’48.
Vlak na de tweedewereldoorlog is DTS’48 opgericht door Mart Sijm. Ze heeft veel voor DTS’48 betekend en ‘haar’ club bestaat nu al meer dan 60 jaar!

Jan de Vries

Uitreiken van de spelt voor het erelidmaatschap.

Deze zilveren spelt is postuum uitgereikt aan de heer de Vries.
De man die zich vele jaren heeft ingezet voor onze handbalvereniging.
Na het overlijden van de heer Jan de Vries werd voor dit bestuur pas
duidelijk wat een plaats deze man in al die jaren had ingenomen binnen onze
organisatie.
We hebben tijdens de algemene ledenvergadering van seizoen
2009/2010 met alle aanwezige leden besloten om de heer Jan de Vries alsnog
deze spelt toe te kennen.
In het bijzijn van 2 van zijn dochters heeft de voorzitter de spelt
overhandigt aan mevrouw Vera de Vries.
De spelt werd respectvol geplaatst in de foto van de heer Jan de Vries.