Corona protocol voor wedstrijden

Hallo leden, ouders van leden, bezoekende verenigingen, scheidsrechters en supporters,

Dit weekend staan er de eerste competitie wedstrijden gepland. Om de wedstrijden veilig en verantwoord te laten verlopen, heeft het Nederlands Handbal Verbond een protocol opgesteld met regels en richtlijnen. Wij hebben dit protocol overgenomen en hier en daar toegesneden op de situatie zoals die bij onze vereniging is. U treft ons protocol hier aan.

Aan iedereen die de komende aan wedstrijden meedoet als coach, begeleider, scheidsrechter, rijder en/of supporter; neem deze regels s.v.p. in acht.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van DTS’48

DTS’48

PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN I.V.M. CORONA

(samengesteld op basis van het NOC NSF protocol)

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

 

Corona-coördinator 

Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator op het complex of in de sporthal aanwezig te hebben die toezicht houdt op de naleving van de richtlijnen.

 • Bij wedstrijden van Dames 1 is één van de leden van het bestuur aanwezig als Corona-coördinator.
 • Bij overige thuiswedstrijden zal, indien het advies volgens het NOC*NSF protocol wordt nageleefd, minimaal publiek aanwezig zijn. Wij vragen de coaches om bij de wedstrijden een oogje in het zeil te houden.
 • Mocht blijken dat er meer publiek komt dan verwacht en het te lastig wordt voor de coaches om toezicht te houden, schakelen we op en zetten alsnog bij thuiswedstrijden een Corona-coördinator in.

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 15).

De 1,5-meter afstandsregel

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen hoeven ten opzichte van elkaar geen 1,5 meter afstand te houden..

Aankomst in de sportaccommodatie

 • Schud geenhanden!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.

Gedrag in de kleedkamer

 • Indien men toch gebruik maakt van de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Dat betekent dat er maximaal 6 personen aanwezig mogen zijn in de kleedkamer.
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden. Dus maximaal twee douches in gebruik.
 • We adviseren om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
  • Op Woudlust hebben we maar beperkte kleedruimte beschikbaar. We vragen alle DTS-leden om in sportkleding naar het veld te komen en thuis te douchen. Dan hebben we indien nodig twee kleedkamers ter beschikking voor de tegenpartij.
 • We adviseren alle DTS-leden daarnaast om bij uitwedstrijden in sportkleding naar het veld te gaan en thuis te douchen. Zo voorkomen we mogelijk kritische contactmomenten in de kleedkamer.

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
  • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Warming-up
  • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geenhanden geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens de begroeting en geen kinderen, vlaggendragers e.d. bij de line-up of begroeting te betrekken, dus ook geen “Team van de week”.

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.

Gedrag van het publiek

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren.
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.

Wedstrijdtafel (in zaalseizoen)

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, verplichten wij het gebruik van plexiglasschermen. Daarnaast adviseren wij hierbij het gebruik van mondkapjes.

Wisselbank en wisselzone

 • In de dug-out, op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand te bewaren. Indien de ruimte in de dug-out te beperkt is, laat dan een aantal spelers naast de dug-out op afstand van elkaar staan. Of plaats stoelen o.i.d. naast de dug-out.

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand aan te houden tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.

Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Time-out

 • Tijdens de time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Het is niet toegestaan om een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

Rust / pauze

 • We adviseren de teams om tijdens de rust op het speelveld te blijven en een rustig hoekje voor de bespreking op te zoeken. Tijdens de bespreking moet de 1,5 meter regel worden toegepast zoals hierboven omschreven.
 • In andere gevallen adviseren wij de teams, scheidsrechters en officials om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het uitspelende team, het thuisspelende team.
 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
 • We adviseren om na de wedstrijd direct naar huis te gaan. Blijf niet hangen op het complex of in de sporthal. Zo voorkomen we extra drukte.

Naar de uitwedstrijd

 • We adviseren leden van 18 jaar en ouder om individueel naar het complex te rijden. Draag in elk geval mondkapjes in de auto als je toch samen rijdt.
 • Laat jeugdleden tot 18 jaar die niet tot hetzelfde huishouden als de chauffeur behoren, op de achterbank plaatsnemen. Als er geen spatscherm aanwezig is tussen chauffeur en achterbank dienen chauffeur en de leden van 13 tot 18 jaar een mondkapje te dragen. Jeugdspelers tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
 • We adviseren ouders die niet tot één huishouden behoren om niet met elkaar in één auto te rijden. Mocht dat toch het geval zijn, draag dan een mondkapje.
 • We adviseren om alleen met de noodzakelijke begeleiders op pad te gaan. Extra supporters betekent alleen maar extra drukte op het complex of in de sporthal.

De kantine

 • Volg de aanwijzingen van de kantinebeheerder met betrekking tot maximum aantal aanwezigen, looproutes, bestellingsprocedures, etc..

 

“Extra aanvulling:  Protocol voor F en H-jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19”

 Aankomst in de sportaccommodatie

 • Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen.

Gedrag in de kleedkamer

 • In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig.
 • Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen

Betreden speelveld en begroeting

 • Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team

Publiek

 • Wij adviseren om in deze Corona tijd geen supporters mee te nemen naar de binnen toernooien i.v.m. het max aantal personen binnen de accommodatie. Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 kinderen, 1 chauffeur)

Westwoud/Hoogkarspel, 26 augustus 2020

Bestuur Handbalvereniging DTS’48