Ga naar de inhoud
Home » Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering 2023

  Net zoals elk jaar werd er ook dit jaar een jaarvergadering gehouden en wel op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in de kantine op Woudlust.

  Tijdens de jaarvergadering werd naast de financiële gezondheid van de vereniging, ook informatie gegeven over ontwikkelingen in het nieuwe seizoen én was er een kort verslag van voortgang binnen de verschillende commissies. Een jaarvergadering is er ook om uw stem te laten horen, dus er werd ook gestemd!

  » Bekijk de notulen van de jaarvergadering 2023 (pdf)

  Help de vereniging! Doe een (kleine) vrijwilligerstaak!

  Wat kun jij doen om onze vereniging draaiende te houden? Er zijn verschillende taken, groot en klein. Help ook mee en kies iets dat bij je past. Vul daarvoor dit formulier dan voor ons in!

  De agenda

  1. Notulen jaarvergadering 2022
  2. Ingekomen stukken
   – Stemmen voorstel automatische incasso lotenverkoop
   – Stemmen verhoging contributie
  3. Financieel jaarverslag 2022-2023
  4. Verslag kascontrole (Annemiek Lakenman en Liesbeth Boon)
  5. Begroting seizoen 2023-2024
  6. Contributie seizoen 2023-2024
  7. Verslag diverse commissies en activiteiten
  8. Samenstelling bestuur 2023-2024:
    Rober Heilig Voorzitter;
    Carina Heilig Secretaris;
    Dennis Kuipers Penningmeester/ Bestuurslid Financiën;
    Anne Aker Bestuurslid Vrijwilligers;
    Anja Rijpkema Bestuurslid Evenementen
    Vacature Bestuurslid Technische zaken en materiaalbeheer
  9. Aftredende vrijwilligers
  10. Rondvraag