Meteen naar de inhoud
Home » Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering 2022

  Net zoals elk jaar wordt ook dit jaar de jaarvergadering gehouden en wel op woensdag 28 september om 20.00 uur in de kantine op Woudlust.

  Tijdens de jaarvergadering zullen naast de financiële gezondheid van de vereniging, jullie ook geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het nieuwe seizoen én krijgen jullie een kort verslag van voortgang binnen de verschillende commissies. Een jaarvergadering is er ook om uw stem te laten horen. Daarbij willen we jullie vragen om je af te melden als je niet kunt komen, zodat wij weten hoeveel leden en ouders we kunnen verwachten. Je kunt je afmelden door te mailen naar secretaris@dts48.nl

  Goed om te doen

  De agenda

  1. Notulen jaarvergadering 2021 (op website onder Onze vereniging – Jaarvergadering)
  2. Ingekomen stukken
   – Besluit VOG voor (betaalde) trainers.
   Vraag aan de aanwezigen: willen we dit ook voor alle coaches aanvragen?
   – Besluit afmelden nieuwe seizoen voor 1 april. Afmeldingen na 1 april wordt contributie in rekening gebracht.
   – Ontwikkeling woudlust
   – 75 jaar DTS’48
  3. Financieel jaarverslag 2021-2022
  4. Verslag kascontrole
  5. Begroting seizoen 2022-2023
  6. Contributie seizoen 2022-2023
  7. Vrijwilligersbeleid
  8. Verslag diverse commissies en activiteiten
  9. Samenstelling bestuur 2022-2023
  10. Aftredende vrijwilligers
  11. Rondvraag