Afvalcontainer electronica

Sinds een aantal jaren staat/stond er op Woudlust een afvalcontainer waarin leden kleine elektronische apparaten konden deponeren. Dat deden we in samenwerking met Woudia. Afvalcentrale HVC betaalde een vergoeding aan de verenigingen voor elk ingeleverd apparaat. HVC heeft echter onlangs gemeld per direct te stoppen met deze service. Langs deze weg laten wij jullie allen dus weten dat de container op Woudlust vervalt en dat jullie je kleine elektronische apparaten voortaan zelf moeten inleveren bij een depot van HVC.

Degenen die in het verleden hierin hun apparaten hebben gedeponeerd zeggen we hartelijk dank vanwege de bijdrage die wij hiervoor samen met Woudia mochten vangen.