11 februari 2020, Hoogkarspel

 

Beste leden en ouders van jeugdleden,

 

Het huidige seizoen is nog in volle gang. Toch moeten wij van de ledenadministratie en de Technische Commissie alvast vooruit kijken naar het komende seizoen. Voor 1 april moeten we namelijk bij het Nederlands Handbal Verbond aangeven met hoeveel speelsters en teams we in de competitie van 2020-2021 gaan uitkomen. Daarom is het voor ons belangrijk te weten welke speelsters volgend jaar bij ons spelen.

Wij hopen natuurlijk dat alle speelsters met veel plezier handballen bij DTS ’48 en lid blijven van de vereniging. Mocht u of uw kind toch het lidmaatschap willen beëindigen, willen we u verzoeken dit uiterlijk 15 maart 2020 aan de ledenadministratie door te geven: ledenadministratie@dts48.nl.

Wij kunnen dan voor 1 april aan de bond doorgeven met welke teams we het nieuwe seizoen aan de competitie zullen deelnemen.

Tot slot willen we u erop wijzen dat het te laat afmelden van speelsters financiële gevolgen voor de vereniging heeft. Voor elke speelster die wij aanmelden bij het NHV moeten wij namelijk een bondscontributie afdragen. Deze kunnen wij niet terugvragen. Daarnaast krijgen wij als vereniging een boete als we op een later moment een team uit de competitie terug moeten trekken, omdat er toch te weinig speelsters blijken te zijn. Wanneer u uw lidmaatschap of dat van uw kind na 15 maart 2020 opzegt, zijn wij daarom helaas genoodzaakt een deel van de contributie voor seizoen  2020-2021 toch aan u door te berekenen.

Wij hopen uiteraard op weinig afmeldingen, zodat we er ook in 2020-2021 met zijn allen weer een sportief seizoen van kunnen maken!

 

Met vriendelijk groet,

 

Ledenadministratie                             Technische Commissie

Tanja Doodeman                               Karlijn van Bokhorst, Marrit Dijkstra en Martin Veeken